Vidensfolk.dk - formidling af videnservicevidensfolk.dk  
formidling af videnservice
 


Skyd genvej til professionelle   
videnservice leverandører,   
som kan hjælpe med   
konkrete opgaver   
  Søg løsninger og leverandører Få kunder og opgaver Om vidensfolk.dk Nyheder  Kontakt os
 
Ring til formidlingskonsulenten på 75 95 44 46 eller ... 
 Når der er brug for vidensfolk ...

Skyd genvej til de rette rådgivere, specialister og andre professionelle vidensressourcer.

Når du søger vidensfolk gennem os, kan du lægge din energi i selve udvælgelsen af den bedste løsning og leverandør. Vi sikrer at din virksomheds reelle behov er afklaret og specificeret, ligesom vi også udfører arbejdet med selve søgningen.

Du får kvalificerede bud og løsningsforslag fra flere videnservice leverandører, som både kan og vil løse din virksomheds specifikke opgave eller projekt.

Din virksomhed kan selv indgå aftale med den leverandør du udvælger, eller du kan lade Vidensfolk.dk løse opgaven via underleverandører.

Ring til os, så vi sammen kan afklare din virksomheds behov for videnservice - eller indsend din specifikke opgave, så vi kan kontakte dig for det videre forløb ...


Vidensfolk.dk er formidlingsbureau / konsulent broker med et stærkt netværk af alle typer videnservice leverandører. Læs mere om, hvem vi skaber kontakt til ...

Sådan virker det
Når du henvender dig til os, sikrer vores erfarne formidlingskonsulenter, at din virksomheds reelle behov er afklaret, så vi kan søge den løsning, der tjener din virksomhed bedst.

Derefter søger vi i vort professionelle leverandørnetværk og om nødvendigt via andre kanaler, så du kan få de bedste tilbud og løsningsforslag at vælge imellem. 

Når du har valgt leverandør og løsning indgår din virksomhed aftale direkte med leverandøren. Det kan også aftales, at Vidensfolk.dk skal levere ydelserne med den udvalgte som underleverandør.

Opgaven løses og vi følger op for at sikre, at leverandøren leverer og præsterer som aftalt. Hvis der skulle blive brug for andre eller flere ressourcer, så har søgeprocessen sikret, at der er kvalificerede back-up leverandører lige ved hånden.

Pris og ydelser
Formidlingen er som udgangspunkt gratis for opgavestilleren, men det er også muligt at tilvælge vores udvidede rådgivning undervejs i søgeprocessen, f.eks. i specifikations-, udvælgelses- eller kontraktfasen.

Hvis du vælger, at Vidensfolk.dk skal bemande og løse opgaven via underleverandører, står vi for hele søgeprocessen og laver aftaler om opgavens løsning med både din virksomhed og den udvalgte vidensleverandør.


Vidensfolk.dk formidler rådgivere og konsulenter, interim managers og specialister, freelancere og andre kompetence leverandører.

Ledelsessystemer, forbedringer og certificering
Vort leverandørnetværk har særligt mange og stærke kompetencer indenfor rådgivning, implementering, drift og certificering af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljø ledelsessystemer, samt lean og forbedringsprocesser.

Læs mere om disse faglige styrker i leverandørnetværket >>


Professionelle videnservice virksomheder i vort netværk
kommer i kontakt med kunder der har et erkendt behov for specifikke løsninger og ressourcer. Vi formidler opgaver indenfor alle grene af videnbaseret service og rådgivning ...

Mere information om tjenesten ...

Vi skaber kontakt til eksterne vidensfolk som kan dække et specifikt kompetence- og ressourcebehov. Hvis vi ikke har de rette vidensfolk til en given opgave i vort leverandør-register, så går vi aktivt ud og opsøger dem.

Vore søgeprocesser ser på tværs af videnservice brancher og professionelle leverandører, for at afdække det reelle udbud af løsningsmuligheder. Vi sikrer endvidere, at kontaktformidlingen kun sker til vidensfolk, der både kan og vil hjælpe med en given opgave.

Relevante vidensleverandører byder selv ind med løsningsforslag og tilbud, som køberen kan forholde sig til og vælge mellem.

Faste medarbejdere og vikarer finder vi frem til via de rekrutterings- og bemandingsbureauer, der er bedst indenfor videnspecialister og ledere.

Det er gratis at søge professionelle vidensfolk gennem os, når opgavestilleren er anonym indtil selve kontaktformidlingen. Vi tilbyder også åben annoncering af opgaver og ressourcebehov.

Vi yder support til alle der benytter formidlings-tjenesten. 

Vi tilbyder også rådgivning og praktiske assistance til hele eller dele af opgavestillerens søgeproces.

 - Flere detaljer om formidlingstjenesten >>

|  Tip en ven  |  Gør til startside  |  RSS feeds RSS-feeds  |  Sitemap  |  Links & Ressourcer  |

Bookmark and Share

Nyhedsbrev >>

Indsend opgaven til os og lad leverandørerne komme til dig med deres kvalificerede løsninger ...

Eksempler på, hvem der kan løse hvilke opgaver:

Søg tilbud fra / Find

Virksomhedsrådgiver
Management konsulent
 • Organisationsudvikling.
 • Ledelse / ledelses sparring og coaching.
 • Kompetenceudvikling.
 • LEAN / 5S / Kaizen / Six Sigma implementering, procesoptimering og rationalisering. 
 • Logistik, transport og indkøbs optimering.
 • Arbejdsmiljøstyring, miljøstyring, energistyring og kvalitetsstyring samt fødevaresikkerhed. 
 • Ledelsessystem certificering efter ISO 9001, 14001, 22001, DS 2403, OHSAS 18001 og andre system standarder.
 • Andre former for virksomhedsudvikling og forretningsudvikling.
 • Outsourcing af specialist funktioner.

Søg tilbud fra / Find

IT / IKT specialist
IT konsulent
Programmør
Tester
 • Outsourcing af IT-drift.
 • Hardware arkitektur og projektering (IT og Tele).
 • Økonomi styringssystem, ERP- og MPS-system.
 • Business Intelligence / BI / ledelsesinformation løsninger.
 • Web-programmering og intranetløsninger.
 • Applikation og software udvikling og softwaretest / testing / validering.
 • Implementere HW / SW systemer.

Søg tilbud fra / Find

Kursusvirksomhed
Kursusudbyder
Uddannelsessted
Underviser
 • Virksomhedstilpassede og åbne kurser / træning, med og uden kompetencegivende eksamen.
 • Kompetenceudviklingsforløb.
 • Konferencer og træningsseminar.
 • Salgstræning.
 • Ledelsestræning / Ledertræning.
 • Teambuilding og samarbejdskurser.
 • Andre former for kompetenceudvikling.

Søg tilbud fra / Find

HR / HRM / Human Ressource konsulent
Rekrutteringsbureau
Vikarbureau
 • Lederudvikling / Ledelsesudvikling.
 • Organisationsudvikling.
 • Kompetenceudvikling.
 • Rekruttering og Outplacement / Genplacering.
 • Bemandingsløsning / Vikar. 
 • Interim Management / Ledere og Interim Specialister.

Søg tilbud fra / Find

Rådgivende ingeniør
Tekniker
Oversætter
Analyse laboratorium
 • Projektering og byggeledelse af byggeri og anlægsarbejde.
 • Udvikling og konstruktion af tekniske komponenter og procesanlæg / industri anlæg.
 • Beregning, test og validering af industrikomponenter, f.eks. trykbærende udstyr og medicinsk udstyr.
 • Teknisk rådgivning og dokumentation.
 • Oversættelse og lokalisering af dokumentation.
 • Analyser og undersøgelser.
 • Inspektion og kvalitetskontrol.

Søg tilbud fra / Find

Arkitekt
Designer
Innovatør
 • Arkitektforslag og arkitektløsninger.
 • Bygherrerådgivning.
 • Design og formgivning.
 • Innovation og produktudvikling.

Søg tilbud fra / Find

Advokat
Jurist
Juridisk rådgiver
 • Erhvervsjura.
 • Juridisk rådgivning og bistand.
 • Beskyttelse af rettigheder, patent, varemærkebeskyttelse m.v.
 • Personaleretslig rådgivning og bistand.

Søg tilbud fra / Find

Finansieringsrådgiver
Asset Management
Forsikrings- og pensionsrådgiver
Forsikringsmægler
 • Finansiering vedr. projekter, opkøb, driftskapital og investering.
 • Risikostyring / Risk Management
 • Rådgivning i forbindelse med valg af finansieringskilder.
 • Venturekapital.
 • Rådgivning m.v. om vækstkaution og andre støttemuligheder.
 • Forsikring og pensionsrådgivning og formidling.

Søg tilbud fra / Find

Revisor
Bogholder
Erhvervsservice
 • Økonomisk rådgivning, herunder om skat, moms og afgifter.
 • Revision, regnskab og selvangivelse.
 • Økonomistyring.
 • Bogføring, bogholderi og lønningsbogholderi
 • Andre former erhvervsservice vedr. økonomifunktionen.
 • Outsourcing af økonomi og administration.

Søg tilbud fra / Find

PR / Public Relations rådgiver
Reklame bureau
 • Imageprofil og reklamedesign.
 • Medieprofil og medietræning.
 • Web-design og hjemmesideproduktion.
 • Medieproduktion, web-cast og TV-reklame.
 • Rådgivning og træning i ekstern kommunikation.
Udklip af specifikke kompetencer i Vidensfolk.dk's leverandørnetværk 
Leverandørernes kompetencer er i praksis er langt bredere end de primære søgeord der er uddraget i listen herunder. 
 - Når der bydes på en opgave, forholder den enkelte leverandør sig naturligvis til alle sine faktiske kompetencer, i relation til det konkrete kundebehov. 

 
1:1 MARKETING,
16PF TIL REKRUTTERING OG TALENTUDVIKLING,
3. PARTS AUDIT,
360 GRADERS MÅLINGER,
360° ANALYSER,
3D VISION,
3D,
5S,
ACCESS VBA,
ADFÆRD,
ADMINISTRATION,
ADOBE ILLUSTRATOR, 
ADOBE INDESIGN, 
ADOBE PHOTOSHOP, 
ADOBE,
ADVARSEL,
AI SUMMIT,
AJAX,
AKTIONÆROVERENSKOMST,
ANALOG ELEKTRONIK,
ANALYSE,
ANERKENDENDE METODE,
ANERKENDENDE TILGANG,
ANSÆTTELSESKONTRAKT,
ANSÆTTELSESRET,
APPRECIATIVE INQUIRY,
APV,
ARBEJDSGLÆDE,
ARBEJDSMILJØ,
ARBEJDSMILJØLEDELSE,
ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN, 
ARBEJDSRET,
ARBEJDSSTILLING,
ARBEJDSTEGNING,
ARKITEKTARBEJDE, 
ARKITEKTUR,
ASP.NET,
ATEX KURSER, 
ATEX,
ATTITUDE,
AUDIT,
AUDITORKURSER,
AVIATION TRAINING,
B2B MARKETING,
BATTERISYSTEMER (LITHIUM; NIMH; LEAD-ACID),
BEHOVSANALYSER,
BENCHMARK ANALYSER,
BEREDSKABSTRÆNING, 
BESPARELSER,
BEST PLACE TO WORK,
BESTYRELSESARBEJDE,
BESØGSANALYSE,
BIOLOGISK EVALUERING,
BIOLOGISK EVALUERING: EN ISO 10993-1:2003,
BIOLOGISK VURDERING AF MEDICINSK UDSTYR - FASTSÆTTELSE AF TILLADTE GRÆNSEVÆRDIER FOR UDSIVENDE STOFFER,
BIOLOGISK VURDERING AF MEDICINSK UDSTYR - KEMISK KARAKTERISERING AF MATERIALER,
BIOTEK,
BLUEOCEAN,
BOGFØRING,
BOGHOLDERI,
BPR,
BRANDING,
BREVSIKKERHED,
BROCHURER,
BRUGERDREVEN INNOVATION,
BRUGERVENLIGHEDSCHECK,
BUDGET
BUSINESS INFORMATION (BI),
BUSINESS PROCES REENGINERING,
BUTIKSANALYSER,
BUTIKSOPTIMERING,
BUTIKSUDVIKLING,
BYGGE- OG MONTAGELEDELSE, 
BYGGEPLADSSTYRING OG LOGISTIK, 
BYGHERRERÅDGIVNING, 
C#,
C++,
C5,
CAD,
CE MÆRKNING,
CE.NET,
CERTIFICERET TIL UDVIKLINGSVÆRKTØJET ELEMENT A,
CERTIFICERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMER,
CERTIFICERING AF SVEJSERE (PED),
CMS SYSTEMER,
COACH,
COACHING,
COMPETITIVE INTELLIGENCE (CI),
CONSULTING,
CONTROLLING,
CORPORATE GOVERNANCE,
CRM SYSTEMER,
CSR / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY,
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT,
CVI,
D4 ENTREPRISE,
DANLØN,
DANSK,
DATABASE SØGNINGER,
DATABASEMARKEDSFØRING,
DATABASER,
DATALØN,
DATAANALYSE,
DEBATINDLÆG,
DEBITORER,
DEBITORSTYRING,
DEPLOYMENT,
DESIGN AF TØJ OG ACCESSORIES,
DESIGN, INDUSTRIELT,
DESIGNMANUAL,
DESKTOPPER,
DETAILHANDEL,
DIALOGMARKEDSFØRING,
DIGITAL ELEKTRONIK,
DIRECT MARKETING,
DIREKTØR,
DISC,
DIVERSITY ICEBREAKER,
DOKUMENTATION,
DOKUMENTATIONSSTRUKTURERING,
DS 484,
DS/EN 1090,
DS/EN 16001,
DS/EN ISO 10993-17,
DS/EN ISO 10993-18,
DS/EN ISO 13485,
DS/EN ISO 14001
DS/EN ISO 22000 - BRC - IFS
DS/EN ISO 3834,
DS/EN ISO 9001,
DS/EN ISO/IEC 17025,
DS/ISO/IEC 27000,
DS/ISO/TS 16949,
DS/OHSAS 18001,
DTP VED BROCHUREPRODUKTION,
DTP, 
DÆKNINGSBIDRAG,
E-CONOMICS,
EFFEKT ELEKTRONIK,
EFFEKTIV LEDELSE,
EFFEKTIV NETVÆRKER,
EFFEKTIVE MØDER,
EFFEKTIVISERING,
EGENKONTROL,
EGENKONTROLPROGRAMMER,
E-HANDEL,
EKSPORT,
EKSTERN AUDIT,
EKSTERN HR,
EKSTERN KOMMUNIKATION,
EKSTERN KVALITETSCHEF,
ELEKTRONIK,
ELEKTRONISKE FORMULARER,
EMAS,
EMBALLAGE,
EMBEDDED SOFTWARE C,
EMPLOYER BRANDING,
EMS,
ENERGI,
ENERGIBESPARELSER,
ENERGILEDELSE,
ENERGIMÆRKE, 
ENERGIRAMMEBEREGNING, 
ENERGIRÅDGIVNING, 
ENERGISPARE,
ENGELSK,
ENGINEERING, 
ENNEAGRAM,
EQ,
ERFARINGSBASERET LÆRING,
ERGONOMISK RÅDGIVNING,
ERHVERVSRET,
ESDH, 
EU UDBUD, 
EVENT,
EXCEL VBA,
EXCEL,
EXCHANGE,
EXECUTIVE,
EXPORT, EKSPORT,
EXTENDED DISC PERSON- OG TEAMANALYSE,
EXTRANET,
FABRIKSCHEF,
FABRIKSLAYOUT,
FACET5,
FACILITATOR,
FACILITERING,
FAMIQS,
FDA GODKENDELSE,
FDA,
FEEDBACK VÆRKTØJER,
FILOSOFISKE INDSPARK,
FINANSBOGHOLDERI,
FINANSRAPPORTER,
FJERNE SPILD,
FJERNUNDERVISNING,
FLASH,
FODERHYGIEJNEFORORDNINGEN,
FOKUS PROFIL,
FOOD,
FORANDRINGSAGENTER,
FORANDRINGSLEDELSE OG -KOMMUNIKATION,
FORECASTING,
FOREDRAG,
FORHANDLING (INDKØB OG OUTSOURCING),
FORHANDLING AF PRISER,
FORHANDLINGSTEKNIK,
FORMIDLING,
FORRETNINGSANALYSER,
FORRETNINGSBESTEMMELSER,
FORRETNINGSOPTIMERING,
FORRETNINGSORDEN,
FORRETNINGSPLAN,
FORRETNINGSPOLITIKKER,
FORRETNINGSUDVIKLING,
FORSIKRING,
FORSKUDSOPGØRELSER,
FORSYNINGSKÆDE,
FORVENTNINGSAFSTEMMELSE,
FRAVÆR,
FUNKTIONÆREFFEKTIVITET,
FUSION,
FØDEVARE,
FØDEVARELOVGIVNING,
GAP MANAGEMENT,
GENBESTILLINGSPUNKT,
GENNEMLØBSTID,
GENPLACERING,
GMP,
GOD MARKEDSFØRINGSSKIK,
GO-TO-MARKET STRATEGI,
GPS / GEOMETRISKE PRODUKT SPECIFIKATIONER,
GTP,
GXP,
HANDLINGSPLAN,
HAZID, 
HAZOP, 
HEADHUNTING,
HIGH PERFORMANCE TEAM,
HJEMMESIDER,
HJEMMESIDETEKSTER,
HOSHIN PLANNING,
HR,
HR-EKSPERT,
HR-KONSULENT,
HRM / HUMAN RESOURCE MANAGEMENT,
HSE-BASERET TEAMBUILDING, 
HSEQ LEDELSESSYSTEMER, 
HUMAN RESOURCES,
IDÉ-STYRING / SIS,
IKKE-DESTRUKTIV PRØVNING (NDT),
ILLUSTRATOR,
IMAGE ANALYSIS,
IMPLEMENTERING,
IMPORT,
IMPORT/EKSPORT,
IN VITRO DIAGNOSTIC DIRECTIVE(IVDD)-DIRECTIVE 98/79/EC
INDIEN,
INDIVIDUEL COACHING,
INDKØB,
INDKØBSOPTIMERING,
INDUSTRIELT DESIGN,
INFO-BROCHURER,
INFORMATIONSSIKKERHED,
INKASSO,
INNOVATION,
INNOVATIONSANALYSER,
INNOVATIONSLEDELSE,
INNOVATIONSPROCES,
INSPEKTION AF RØRSYSTEMER,
INSPEKTION OG PRØVNING MED ROPE ACCESS,
INSPIRATION,
INSPIRATIONSMATERIALE,
INTEGRERET MARKEDSFØRING,
INTERIM LEDELSE,
INTERIM MARKETING LØSNINGER,
INTERN AUDIT
INTERN KOMMUNIKATION,
INTERN OG EKSTERN AUDITERING
INTERN OVERVÅGNING,
INTERNATIONALISERING,
INTERNET KATALOGER,
INTERNET SIKKERHED,
INTERNET,
INTERNETJURA,
INTRANET,
INVOICE WORKFLOW,
IPW SYSTEMS,
IQ,
ISO 50001,
ISOWARE,
IT ARKITEKTUR,
IT DRIFT,
IT PROCESSER,
IT RÅDGIVNING,
IT SIKKERHED,
IT SYSTEM TIL PROCES OG KVALITETSSTYRING,
IT,
ITIL,
IT-OVERSÆTTELSE,
IT-SIKKERHED,
IVÆRKSÆTTERI,
JAVASCRIPT,
JIT,
JOBANALYSE,
JOBBANK,
JOBBESKRIVELSE,
JOOMLA,
JUBILÆUMSSKRIFTER,
JUNGIANSK TYPEINDIKATOR (JTI),
JURIDISK RÅDGIVNING,
JURIDISKE DOKUMENTER,
KAIZEN (LØBENDE UDVIKLING),
KANBAN / CANBAN,
KAPACITETS UDNYTTELSE,
KAPITALBINDING,
KARISMA,
KARRIERE,
KEMI,
KERNEKVALITETER,
KICK OFF-MØDER,
KINA,
KLIMA,
KLINISK EVALUERING,
KNOWLEDGE MANAGEMENT,
KOLLEGIALVEJLEDNING I SYSTEMISK PERSPEKTIV,
KOMMENTERING AF PRØVER,
KOMMERCIELLE TEKSTER,
KOMMUNIAKTION MED LEVERANDØRER OG SÆLGERE,
KOMMUNIKATION (RS232; RS422; RS485; USB; CAN; IRDA; MODBUS M.FL.),
KOMMUNIKATION,
KOMMUNIKATIONSANALYSER (LATOUR, LUHMANN, FOUCAULT, GOFFMAN, BOURDIEU, LACLAU AND HONNETH M.FL.),
KOMMUNIKATIONSKURSER,
KOMMUNIKATIONSSTRATEGI,
KOMPETENCEUDVIKLING,
KONCEPT & TEKST,
KONCEPTUDVIKLING,
KONFERENCER,
KONFLIKT,
KONFLIKTHÅNDTERING (BL.A.MED TKI),
KONFLIKTLØSNING,
KONKURRENTOVERVÅGNING OG MARKEDSOVERVÅGNING,
KONSENSUSSTYRING ("RIGTIGT FØRSTE GANG")
KONTORINDRETNING,
KONTRAKTFORHANDLING,
KONTRAKTPRODUKTION,
KONTRAKTRET,
KORREKTURLÆSNING,
KOSTTILSKUD,
KOTTER,
KPI / KEY PERFORMANCE INDICATORS,
KRAV TIL PRØVNINGS- OG KALIBRERINGSLABORATORIERS KOMPETENCE,
KRAVSPECIFIKATION,
KREATIVE VÆRKTØJER,
KREATIVITET,
KREDITORER,
KREDITORSTYRING,
KRISELEDELSE,
KRONIKKER,
KROPSSPROG,
KULTUR,
KULTURELLE FORHOLD I KINA,
KULTURFORANDRING,
KULTURUDVIKLING,
KUNDEAKKVISITION,
KUNDEMAGASINER,
KUNDEPLEJE,
KUNDETILFREDSHEDSANALYSE,
KURSER,
KURSUS I ERGONOMI,
KURSUS I PATENT PROCESSEN,
KURSUS,
KVALIFICERING,
KVALITATIVE ANALYSER,
KVALITET,
KVALITETSCHEF,
KVALITETSHÅNDBOG,
KVALITETSKONTROL,
KVALITETSLEDELSE,
KVALITETSLEDELSESSYSTEM,
KVALITETSSIKRING,
KVALITETSSTYRING,
KVALITETSSTYRINGSSYSTEMER,
KVALITETSSYSTEMER,
LAGER SIMULERING,
LAGERAUTOMATER,
LAGERINDRETNING,
LAGERINVENTAR,
LAGERLAYOUT,
LAGEROPTIMERING,
LAGERPROCESSER,
LAGERPROJEKTER,
LAGERSYSTEMER,
LEAD AUDITOR,
LEADERSHIP,
LEAN ("SLANK" PROCESSING),
LEAN ADMINISTRATION,
LEAN LEARNING,
LEAN MANAGEMENT,
LEAN PRODUKTION,
LEAN,
LEDELSE,
LEDELSESSPARRING,
LEDELSESSYSTEMER,
LEDELSESUDDANNELSE,
LEDELSESUDVIKLING,
LEDER TEAM UDVIKLING,
LEDERCOACHING,
LEDERHÅNDBOG,
LEDERSPARRING,
LEDERUDDANNELSE,
LEDERUDVIKLING,
LEG & LÆRING,
LEJ EN MARKETING KONSULENT,
LEJE AF KVALITETSKOORDINATOR,
LEVERANDØRAUDIT,
LEVERANDØREVALUERING,
LEVERANDØRKONTRAKT,
LEVERANDØRSTYRING I KINA,
LEVERANDØRSTYRING,
LEVNEDSMIDDELTEKNIKER,
LIKVIDATION,
LIKVIDITET,
LOBBYARBEJDE,
LOGISTIK,
LOGISTIKSTRATEGI,
LOKALAFTALE,
LOKALISERING,
LOKALIZATION,
LOYALITETSPROGRAMMER,
LØBENDE FORBEDRINGER,
LØN,
LØNADMINISTRATION,
LØNNINGSREGNSKAB,
LØNSOMHED,
MANAGEMENT CONSULTING,
MANAGEMENT,
MANUALER,
MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE, B OG D-CERTIFICERING,
MARKEDSANALYSER,
MARKEDSFØRING,
MARKEDSFØRINGSJURA,
MARKETING,
MARKETINGKURSER,
MARKETINGMATERIALER,
MARKETINGRÅDGIVNING
MARKETINGSTRATEGI,
MASSEAFSKEDIGELSE,
MASTERCLASS,
MATEMATISK-/VIDENSKABELIG MODELLERING OG ANALYSE,
MATERIALER TIL KONTAKT MED FØDEVARER,
MATLAB,
MBTI I OG II LEDERTRÆNING OG PERSONALEUDVIKLING,
MEDARBEJDERDREVEN INNOVATION,
MEDARBEJDERENGAGEMENT,
MEDARBEJDERHÅNBOG,
MEDARBEJDERINDDRAGELSE,
MEDARBEJDERTILFREDSHEDSANALYSE,
MEDARBEJDERUDVIKLING,
MEDICAL DEVICES DIRECTIVE(MDD)- DIRECTIVE 93/42/EC,
MEDICINSK UDSTYR - CE MÆRKNING,
MEDICINSK UDSTYR - HÅNDTERING AF RISIKOSTYRING FOR MEDICINSK UDSTYR,
MEDICINSK UDSTYR - KVALITETSSTYRINGSSYSTEMER,
MEDIETRÆNING,
MEJERI,
MEKANISK DESIGN,
MENTOR,
MESSE,
MESSEGURU,
MESSESTRATEGI,
MESSETRÆNING,
METERVAREUDVÆLGELSE,
MICROCONTROLLERE,
MICROSOFT OFFICE,
MICROSOFT VISUAL STUDIO.NET,
MIDAR©ET TRIVSELSTJEK,
MIDLERTIDIG LEDELSE,
MILJØ,
MILJØCHEF,
MILJØLEDELSE,
MILJØREDEGØRELSER, 
MIN MAX LAGRE,
MINITAB,
MISLIGHOLDELSE,
MOBNING,
MOMS,
MOMSREGNSKAB,
MPA-PROFIL,
MPS,
MRP,
MS PROJECT,
MUDA (SPILD),
MULTIDATA,
MULTIMEDIEOVERSÆTTELSE,
MUS,
MYERS BRIGGS TYPEINDIKATOR (MBTI),
MYSQL,
MYSTERY CALLER,
MYSTERY SHOPPING,
MÆRKNING AF FØDEVARER,
MØDEINNOVATION,
MÅLETEKNIK,
MÅLOPNÅELSE,
MÅLSTYRING,
NAV,
NAVISION,
NEGOTIATION,
NETVÆRK MELLEM MENNESKER,
NETVÆRK,
NETVÆRKSGRUPPER,
NETVÆRKSKOMPETENCE,
NETWORKER,
NORSK,
NUL FEJL / 0-FEJL,
NYHEDSBREVE,
OMKOSTNINGER,
OMKOSTNINGSREDUKTION I FORSYNINGSKÆDEN,
OMKOSTNINGSSTYRING,
OMSTILLING,
OMSTRUKTURERING,
ONBOARDING,
ONLINE,
OPEN INNOVATION,
OPEN SOURCE,
OPERATIONEL LEDELSE,
OPFINDELSER,
OPGAVESTYRING,
OPLYSNINGSKRAV,
OPSIGELSE,
OPTIMERING AF PROCESSER,
OPTIMERING,
ORGANISATIONSUDVIKLING,
ORGANISEREDE NETVÆRK,
OUTPLACEMENT,
OUTSOURCING,
OVERSÆTTELSE AF HJEMMESIDER,
OVERSÆTTELSE,
PATENTSØGNINGER,
PCB DESIGN,
PERFORMANCE MANAGEMENT,
PERMISSION MARKETING,
PERSONAL BRANDING,
PERSONALEBLADE,
PERSONALESIKKERHED,
PERSONALEUDVIKLING,
PERSONALEUDVÆLGELSE,
PERSONLIG UDVIKLING,
PERSONPROFIL,
PERSONTYPER,
PHOTOSHOP,
PHP PROGRAMMERING,
PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED, 
PLANLÆGNING,
PMI-MATERIALEANALYSE,
POS-MATERIALE,
POWERSHELL,
PR,
PRACTITIONER,
PR-AKTIVITETER,
PRESSEKONTAKT,
PRESSEMEDDELELSER,
PRESSEMØDER,
PRESTASHOP,
PRINCE2,
PR-MATERIALER,
PROCES,
PROCESANALYSE,
PROCESFORENKLING,
PROCESKONSULENT,
PROCESLEDELSE,
PROCESLÆGNING,
PROCESOPTIMERING I IT-DRIFT,
PROCESOPTIMERING,
PROCESOPTIMERINGSANALYSER,
PROCESORIENTERET LEDELSESSYSTEM,
PROCESORIENTERING
PROCESS MANAGEMENT,
PROCESSTYRING,
PROCESUDVIKLING,
PROCESVALIDERING,
PROCUREMENT,
PRODUKT LANCERING,
PRODUKTION,
PRODUKTIONSCHEF,
PRODUKTIONSKONTROLSYSTEMER,
PRODUKTIONSOPTIMERING,
PRODUKTIONSSTYRINGSSYSTEMER,
PRODUKTIONSTEKNIK,
PRODUKTIVITET,
PRODUKTUDVIKLING,
PROFESSIONEL RÅDGIVNING,
PROFILBESKRIVELSE,
PROFILBROCHURER,
PROGNOSER,
PROGRAMMERING,
PROJECT LEADERSHIP,
PROJECT MANAGEMENT,
PROJEKT LEDELSE,
PROJEKTKOORDINERING
PROJEKTLEDELSE,
PROJEKTLEDER,
PROJEKTMEDARBEJDER,
PROJEKTPLANLÆGNING,
PROJEKTSTYRING,
PROTOKOLLER,
PRÆSENTATIONER,
PRÆSENTATIONSMATERIALE,
PRÆSENTATIONSTEKNIK,
PSYKISK ARBEJDSMILJØ,
PUBLIC AFFAIRS,
PYTHON,
QA,
QA-SYSTEM,
QMS,
QUALITY ASSURANCE,
QUALITY SYSTEM MANAGER,
RABAT,
RAPPORTER,
RAPPORTERING,
REALISERING,
REDIGERING,
REGNEARKSMODELLER,
REGNSKAB,
REGNSKABSPROGRAMMER,
REGULATORY,
REJSER OG FORRENTNINGSMØDER I KINA,
REKLAMATIONER,
REKLAME, 
REKLAMEARTIKLER,
REKLAMETEKSTER,
REKRUTTERING,
RELATIONER,
RELATIONSMARKEDSFØRING,
RESSOURCESTYRING,
RESULTATMØDER,
REVIEW,
RFP,
RISIKOANALYSE,
RISIKOSTYRING IFØLGE: EN ISO 14971:2008,
RISIKOSTYRING,
RISK MANAGEMENT I PROCESSER,
RUTEPLANLÆGNING,
RYKKERPROCEDURER,
RÅDGIVENDE INGENIØRER, 
RÅDGIVER PÅ FØDEVAREOMRÅDET,
RÅDGIVNING OM PRÆSENTATIONSTEKNIKER.
S&OP,
SALDI,
SALDOBALANCE,
SALG- & MARKEDSFØRINGSASSISTANCE,
SALG- & MARKEDSFØRINGSPLAN,
SALG,
SALGSKURSER,
SALGSLEDELSE,
SALGSMATERIALE,
SALGSOPTIMERING,
SALGSSTRATEGI,
SALGSSTRUKTUR,
SALGSTRÆNING,
SALGSUDVIKLING,
SALGSUNDERVISNING,
SAMARBEJDE,
SAMARBEJDSTRÆNING,
SCENARIOPLANLÆGNING,
SCM / SUPPLY CHAIN MANAGEMENT,
SCRUM,
SEARCH & SELECT,
SELSKABSRET,
SELVANGIVELSER,
SELVLEDELSE,
SEMINARER,
SERVICETRÆNING,
SIDDESTILLING,
SIKKER FORSENDELSE,
SIKKERHED,
SIKKERHEDS- OG ARBEJDSMILJØ KURSUS, 
SIKKERHEDSKOORDINERING, 
SIMULATION,
SITUATIONSBESTEMT LEDELSE,
SIX SIGMA,
SKAT,
SKS,
SKØDER,
SMALLTALK,
SMED / SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE,
SOA,
SOCIAL MEDIER,
SOFTWARELOKALISERING,
SOP,
SOURCING AGENT,
SOURCING I KINA,
SOURCING,
SPAM,
SPARRINGSPARTNER,
SPC,
SPILD (OPTIMERET FORBRUG AF TID),
SPROG,
SPROGANALYSER OG RETORISKE PRINCIPPER,
SPROGLIG FORMIDLING,
SPROGREVISION,
SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER,
SQ,
SQL,
STANDARD WORK,
START UP,
STARTPAKKE TIL NETVÆRKSGRUPPER,
STIFTELSE,
STORYTELLING,
STRATEGI,
STRATEGIANALYSE,
STRATEGIIMPLEMENTERING,
STRATEGINEDBRYDNING,
STRATEGISK FORRETNINGSUDVIKLING,
STRATEGISK INDKØB,
STRATEGISK IT,
STRATEGISK LEDELSE,
STRATEGISK RÅDGIVNING,
STRATEGISK SOURCING,
STRATEGISK TILSTANDSRAPPORT VÆRKTØJ,
STRATEGISK/TAKTISK/OPERATIONEL LEDELSE,
STRATEGIUDVIKLING,
STRATEGIWORKSHOPS,
STRESS,
STRESSCOACHING,
STRESSHÅNDTERING,
STRUKTURERET ARBEJDSPLADS,
STYLING TIL KATALOG.
STÅSTILLING,
SUCCESSION PLANNING,
SUMMA SUMMARUM,
SUPERVISION,
SVEJSETEKNISK RÅDGIVNING,
SVENSK,
SVIND/SPILD,
SWOT-ANALYSER,
SYGEFRAVÆR,
SYSTEMATISERING AF SALGSPROCESSER,
SYSTEMISK TEORI OG METODE,
SØGEMASKINOPTIMERING SEO,
TAKT,
TALENT MANAGEMENT,
TANKINSPEKTION,
TASTEOPGAVER,
TAVLEMØDE,
TEAM,
TEAMBUILDING,
TEAMDANNELSE,
TEAMKOMPASSET,
TEAMPROFIL,
TEAMSAMMENSÆTNING,
TEAMTRÆNING - SELVLEDENDE TEAM,
TEAMUDVIKLING,
TEAMWORK,
TEKNISK DOSSIER FOR MEDICINSK UDSTYR,
TEKNISK RISIKOSTYRING, 
TEKNISK RÅDGIVNING,
TEKNISKE BESKRIVELSER,
TEKNISKE HJÆLPEMIDLER OG SIKKERHED, 
TEKSTER TIL EDBPROGRAMMER,
TEKSTFORFATNING,
TEKSTNING,
TEKSTPRODUKTION,
TELEFONI,
TELEFONPASNING,
TELEKOMMUNIKATION,
TELEMÆGLER,
TELEOPTIMERING,
TELERÅDGIVNING,
TEMA-AVISER,
TEST,
TESTIMONIALS,
TIDSPRIORITERING,
TILFREDSHEDSANALYSER,
TILSTANDSRAPPORTER, 
TILSYN MED BYGGERI, 
TILSYN MED SVEJSEARBEJDE,
TKI KONFLIKTHÅNDTERING,
TOLKNING KANTONESISK, MANDARIN, KINESISK,
TPM / TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE,
TRAINING,
TRANSFER PRICING,
TRANSFORMATION,
TRANSITION,
TRANSLATION,
TRANSLATØR OG KORRESPONDENT,
TRANSPORT,
TRANSPORTANALYSE,
TRANSPORTOPTIMERING,
TRANSPORTUDBUD,
TRIVSEL,
TRIVSELSUNDERSØGELSE,
TRYKSAGER,
TURN AROUND,
TVISTER,
UDARBEJDELSE AF MÅLESKEMAER,
UDBUD,
UDBUDS PROCESSER, 
UDBUDSMATERIALE,
UDDANNELSE,
UDSTILLERANALYSE,
UDSTILLLINGSMATERIALE,
UDVIKLING AF PROFESSIONELLE VÆRKTØJER,
UDVIKLING,
UDVÆLGELSE,
ULYKKESFOREBYGGELSE,
UNDERVISNING,
VALIDERING,
VAREMÆRKER,
VARESTYRING,
VB SCRIPT,
VB.NET,
VBA,
VEDLIGEHOLDS OPTIMERING,
VEDTÆGTER,
VEJLEDNING,
VERIFIKATION AF SVEJSEPROCEDURER,
VIDENSDELING,
VIKAR,
VIKARASSISTANCE,
VIRKSOMHEDSFORMER,
VIRKSOMHEDSFORMIDLING,
VIRKSOMHEDSHISTORIE,
VIRKSOMHEDSKONSULENT,
VIRKSOMHEDSLEDELSE,
VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE,
VIRKSOMHEDSREGISTRERING
VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING,
VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE UDDANNELSESFORLØB,
VIRKSOMHEDSSPIL
VIRKSOMHEDSUDVIKLING,
VISUAL C++,
VISUAL EXPLORER (CENTER FOR CREATIVE LEADERSHIP),
VISUAL STATE,
VISUEL IDENTITET,
VSM / VALUE STREAM MAPPING,
VÆRDIBASERET LEDELSE,
VÆRDIER OG KULTUR,
VÆRKTØJER TIL ENGAGERENDE OG EFFEKTIVE MØDER,
WAN,
WCM / WORLD CLASS MANUFACTURING,
WEB,
WEBMASTER,
WEBSITE ANALYSE,
WEBSITE IMPLEMENTERING,
WEBSITE VURDERING,
WEBSITES,
WEBSYSTEMER,
WEBUDVIKLING,
WIN FINANS,
WINDOWS SERVER,
WMS SYSTEMER,
WORD VBA,
WORKSHOPS,
XML,
XSL,
ØSTEUROPA,
ÅRSAFSLUTNING,
ÅRSBERETNING,
ÅRSREGNSKAB.


Vidensfolk.dk formidler videnservice leverandører fra hele Danmark

Region Hovedstaden 
Albertslund | Allerød | Ballerup | Bornholm | Brøndby | Dragør | Egedal | Fredensborg | Frederiksberg | Frederikssund | Furesø | Gentofte | Gladsaxe | Glostrup | Gribskov | Halsnæs | Helsingør | Herlev | Hillerød | Hvidovre | Høje-Taastrup | Hørsholm | Ishøj | København | Lyngby-Taarbæk | Rudersdal | Rødovre | Tårnby | Vallensbæk

Region Midtjylland 
Favrskov | Hedensted | Herning | Holstebro | Horsens | Ikast-Brande | Lemvig | Norddjurs | Odder | Randers | Ringkøbing-Skjern | Samsø | Silkeborg | Skanderborg | Skive | Struer | Syddjurs | Viborg | Århus

Region Nordjylland 
Brønderslev | Frederikshavn | Hjørring | Jammerbugt | Læsø | Mariagerfjord | Morsø | Rebild | Thisted | Vesthimmerland | Aalborg

Region Sjælland 
Faxe | Greve | Guldborgsund | Holbæk | Kalundborg | Køge | Lejre | Lolland | Næstved | Odsherred | Ringsted | Roskilde | Slagelse | Solrød | Sorø | Stevns | Vordingborg

Region Syddanmark 
Assens | Billund | Esbjerg | Fanø | Fredericia | Faaborg-Midtfyn | Haderslev | Kerteminde | Kolding | Langeland | Middelfart | Nordfyn | Nyborg | Odense | Svendborg | Sønderborg | Tønder | Varde | Vejen | Vejle | Ærø | Aabenraa
 
|  Opdateret: 04-02-2015   © Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

 

Køb videnservice
>
Søg vidensfolk

Sælg videnservice
>
Bliv registreret

Netværk og organisationer
Bliv partner

Om vidensfolk.dk
Læs mere

Bookmark and Share

Nyhedsbrev

Tilmeld mail
Afmeld mail

Din hovedinteresse vedr. videnservice:

Køber af videnservice

Leverandør af videnservice

Netværk / organisation vedr. videnservice

Dit navn

Mailadresse

Vidensfolkets markedsforhold 
Vidensfolkets markedsforhold
Se analyse-
resultaterne