Vidensfolk.dk - formidling af videnservicevidensfolk.dk  
formidling af videnservice

Professionelle videnservice virksomheder   
i vort netværk kommer i kontakt med kunder   
der har et erkendt behov for specifikke   
løsninger og ressourcer   
 
  Søg løsninger og leverandører Få kunder og opgaver Om vidensfolk.dk Nyheder

 Kontakt os

   
> Registrering af videnservice virksomhed 
> Se og svare på kundeopgaver 
> Indsend kundelead  
BACK Start > Få kunder og opgaver > Opret leverandørprofil Hvorfor skal leverandører ...

<< Registrering af videnservice virksomhed

Hvorfor oprette en leverandørprofil ...?

Lad kunderne komme til dig med deres opgaver!

Du skal oprette en profil, så vi kan kontakte din virksomhed, når en kunde forespørger på specifikke løsninger og ressourcer der matcher jer. 

Det er gratis at være med i vort netværk og din virksomhed skal kun betale et lille formidlingshonorar, hvis I 'vinder' en konkret opgave! Se dog 'hvad koster det'
vedr. offentlige udbud (*).

Kunderne kan vælge mellem to forskellige måder at søge leverandører gennem vidensfolk.dk. Den valgte metode er afgørende for, hvordan leverandører skal svare:

- Forespørgselsprocessen 
Benyttes af kunder som ønsker at få flere leverandørers umiddelbare løsningsforslag. Kunden udvælger op til 3 besvarelser, hvorefter vidensfolk.dk formidler kontakten mellem kunden og de udvalgte leverandører. 
Med forespørgselsprocessen er både kunden og leverandøren bedre rustet til endelig afklaring, tilbudsgivning og aftaleindgåelse.  

- Udbudsprocessen 
Benyttes af kunder med simplere opgaver
eller ressourcebehov, hvor kunden på forhånd kender metoderne og omfanget af den videnservice der efterspørges. 
Vidensfolk.dk formidler kontaktoplysningerne mellem kunden og interesserede leverandører. 
Med udbudsprocessen får kunden hurtigere svar, men skal også bruge mere tid på afklaring med leverandører, inden tilbudsgivning og aftaleindgåelse.

Leverandørers rolle i Forespørgselsprocessen:
(Udbudsprocessen er noget simplere)

3 trin fra en aftale med kunderne ...

 
Læs mere om ...

 - Hvem er kunderne?
 - Hvordan finder kunderne vidensfolk.dk?
 - Hvem kan registrere sig som vidensleverandør?
 - Hvordan virker det?
 - Hvad koster det?
 - Er der andre fordele ved at være registreret hos vidensfolk.dk?


TopHvem er kunderne?
Målgruppen er beslutningstagere i Dansk erhvervsliv og offentlig forvaltning. Kunderne kan altså både være private og offentlige virksomheder og andre typer af professionelle organisationer. Kunden kan også være en anden videnservice-virksomhed der søger en underleverandør eller samarbejdspartner til specifikke opgaver.

Der er med andre ord tale om købere af B2B videnservices. 

Vidensfolk.dk henvender sig sekundært til privatpersoner som søger advokater, arkitekter og andre vidensfolk som leverer til både erhverv og private.

TopHvordan finder kunderne vidensfolk.dk?
Missionen med vidensfolk.dk er at gøre det let og effektivt for kunder at finde løsninger på videnintensive opgaver, projekter og ressourcebehov. 

Vores vision er at være kendt for professionel formidling af høj kvalitet hos målgruppen i Danmark. Vi vil også være kendt hos målgruppen i lande, som danske vidensfolk eksporterer til. 

Målet er, at nå visionen på det danske køber-marked i 2009 samt i 2010 at kunne mærke effekten på eksportmarkederne. 

Dette virkegrundlag sætter dagsordenen for den markedsføringsindsats vi gør. 

Formidlingstjenestens markedsføringsplan omfatter bl.a. annoncering på relevante søgemaskiner på internettet og markedsføring 'offline' på traditionel vis. Endvidere tilbyder vi partnerskaber med større aktører som kan formidle vore services overfor interessenterne (f.eks. brancheforeninger, ledernetværk o.l.). 

TopHvem kan registrere sig som videnservice leverandør?
Alle virksomheder der leverer vidensintensive B2B-services, f.eks. virksomhedsrådgivere / managementkonsulenter, konsulent- og kursusvirksomheder, rekrutterings- og vikarbureauer, rådgivende ingeniører, arkitekter, designere, advokater, revisorer, bogholdere, reklame- og PR-bureauer og mange flere. 

Der er i princippet ingen branchemæssig afgrænsning, så længe der er tale om B2B videnservice. 

Freelancere uden CVR-registrering optages med henblik på at byde ind som ressource på de udbudte opgaver, ligesom ikke-professionelle vidensfolk (studerende, forskere og jobsøgende) har mulighed for at komme i kontakt med virksomheder der måtte ønske ikke-professionelle vidensfolk til deres opgave/projekt.

Registreringen forudsætter tiltrædelse af et sæt etiske retningslinjer, før vi kan påtage os at formidle dine/jeres ydelser til kunder der søger løsninger gennem os. 

Læs de etiske retningslinjer og kommercielle betingelser her.

Vi overvåger desuden kundernes tilfredshed med både formidlingsprocessen og de efterfølgende leverede videnservices. 

Vi forbeholder os retten til at slette leverandører fra vort register, hvis disse ikke lever op til de etiske retningslinjer eller betingelserne for anvendelse af vidensfolk.dk og/eller de krav som leverandøren har aftalt med ydelseskøberne (kunderne).

TopHvordan virker det?
Kunden, som søger løsninger eller ressourcer gennem os, definerer og afgrænser sit behov. 

Vi anonymiserer forespørgslen og udsender den via e-mail til de virksomheder i vort leverandørregister, hvis profil i høj grad matcher kundens definerede behov. Hvis disse ikke ønsker at byde på opgaven, udvider vi antallet af virksomheder der opfordres til at byde. Endvidere udgives nye forespørgsler på vidensfolk.dk og via
RSS-feeds.

Hvis din virksomhed kan og vil byde på en forespørgsel, skal du inden en given tidsfrist sende dit foreløbige (kortfattede) løsningsforslag til os ved hjælp af svar-formularen. Du tiltræder formidlingshonorarets størrelse samtidig med indsendelse af et løsningsforslag hhv. bestilling af kontaktoplysninger (se 'Hvad koster det' herunder).

Vi anonymiserer alle indkomne forslag og sender dem til kunden, som udvælger (kvalificerer) op til 3 bydere til en egentlig tilbudsgivning. 

Vi formidler den direkte kontakt mellem kunden og de udvalgte bydere, hvorefter I selv skal afdække kundens reelle behov og afgive et specifikt tilbud direkte til kunden. 

Udbudsprocessen skiller sig ud fra ovennævnte ved, at du ikke skal indsende et løsningsforslag, men i stedet blot skal bestille kontaktoplysningerne med henblik på direkte kontakt til kunden.

Når kunden har indgået aftale med dig eller en anden "vinder", informerer vi alle bydere om at forespørgslen er lukket. 

Vinderen modtager desuden en regning fra os på det aftalte formidlingshonorar (se "Hvad koster det" herunder).

TopHvad koster det?
Det er gratis at være registreret videnservice leverandør og det er gratis at afgive bud på at løse opgaver som udbydes via denne formidlingstjeneste. 

Hvis din virksomhed vinder en opgave, skal I betale et formidlingshonorar til vidensfolk.dk. Honorarets betaling kan deles op i flere rater, afhængigt af opgavens omfang og udstrækning, således at leverandøren kan have balance i opgavens økonomi.  Det er altså no-gain-no-pay fra vores side - endda på lempelige vilkår!

Honoraret annonceres sammen med opgavebeskrivelsen og vil for størstedelen af vidensopgaverne ligge mellem 3 og 10% af kontraktsummen, men kan variere fra under 1% for meget omkostningstunge opgaver og op til 15% for særligt attraktive opgaver. 

*) For offentlige / offentligt finansierede opgaver i udbud gælder dog, at der kun skal betales et lille gebyr for at modtage kontaktoplysningerne til kunden, uanset om leverandøren 'vinder' opgaven eller ej. 

Det er gratis for kunden at benytte formidlingstjenesten, men denne forpligter sig til at oplyse dato for indgåelse af en aftale samt leverandørens navn til os. 

Vi modtager kun honorar vedr. formidling af den specifikke opgave og har ikke krav på andele af din eventuelle efterfølgende omsætning på den pågældende kunde - med mindre en ny opgave igen formidles gennem os. 

TopEr der andre fordele ved at være registreret hos vidensfolk.dk?
På netværksbasis arbejder vi for at forbedre især små og mindre videnservice leverandørers vidensdeling samt faglige og personlige udvikling. Det kan bl.a. omfatte fordelagtige tilbud vedr. kompetenceudvikling m.m...

Endvidere stiller vi skabeloner for løsningsforslag, konsulentkontrakter m.v. til rådighed for vore registrerede videnservice leverandører.

Desuden giver vi mulighed for, at videnservice virksomheder kan udgive cases og artikler i vort nyhedsbrev, at fungere som ressourcepersoner i Manator Aps' erfagrupper for kunder m.v.. 


<< Registrering af videnservice virksomhed


Top

Nyhedsbrev >>

Kunder der vil være sikre på at få kontakt, indsender en forespørgsel til os! Herefter modtager vi løsningsforslag som videresendes til kunden ... og den bedste vinder!

 
Produktblad for leverandørerFå kunder 
og opgaver

 

 

|  Opdateret: 16-06-2012   © Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

 

Produktblad for leverandørerFå kunder og opgaver

Sælg videnservice
>
Bliv registreret

Vidensfolk.dk
 
Kunder får løsninger og leverandører får kunder! 
>
Om Vidensfolk.dk
 
Bookmark and Share

  Tilmeld nyhedsbrev
Opgaver

Sparringspartner / konsulent til opbygning af forhandlernetværk (lukket)
EMAS miljøredegørelse (lukket)
Konsulent til tilbudsskrivning mv. i stor installationsvirksomhed (sikkerhed, byggeri) (lukket)
Certificering efter DS/EN 1090 (lukket)
Omlægning af fødevareproduktion til medical device produktion (lukket)
Kvalitetskonsulent, foderstof (lukket)
World Class Manufacturing (lukket)
ISO 9001 certificering (lukket)
Formidlingsekspert (lukket)
Virksomhedsopstart - energiselskab (lukket)
Bogholder (lukket)
Kvalitetschef på deltid til virksomhed i trekantområdet (lukket)
Oversættelse dansk til svensk (lukket)
Eksempel på opgavebeskrivelse (lukket)
ISO 9000 med PED certificering (lukket)
Hjælp til Kvalitetsstyrings-system ISO 9001 (lukket)
Deltids kvalitetskoordinator (lukket)
Kina strategi (lukket)
Freelance bogholder (lukket)